ایده آل برای وردپرس، ووکامرس ویژه سایت های پربازدید

DDR4 , NVME , Cpanel , LiteSpeed , CloudLinux , DDOS Protected

P4
 • 360 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • نامحدود ترافیک
 • SSD NVMe نوع حافظه
 • 16Core CPU
 • 32GB RAM
 • Unlimited IO
 • Unlimited Entry Processes
 • Let's Encrypt گواهی SSL
 • رایگان DNS اختصاصی
 • آلمان، ایران موقعیت های فعال
 • وِیژه سطح پشتیبانی
 • دارد امکان افزایش منابع
 • اختصاصی کلاس سرور
 • در پرداخت سالانه راه اندازی رایگان
P3
 • 240 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • نامحدود ترافیک
 • SSD NVMe نوع حافظه
 • 8Core CPU
 • 16GB RAM
 • Unlimited IO
 • Unlimited Entry Processes
 • Let's Encrypt گواهی SSL
 • رایگان DNS اختصاصی
 • آلمان، ایران موقعیت های فعال
 • وِیژه سطح پشتیبانی
 • دارد امکان افزایش منابع
 • اختصاصی کلاس سرور
 • در پرداخت سالانه راه اندازی رایگان
P2
 • 160 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • نامحدود ترافیک
 • SSD NVMe نوع حافظه
 • 4Core CPU
 • 8GB RAM
 • Unlimited IO
 • Unlimited Entry Processes
 • Let's Encrypt گواهی SSL
 • رایگان DNS اختصاصی
 • آلمان، ایران موقعیت های فعال
 • وِیژه سطح پشتیبانی
 • دارد امکان افزایش منابع
 • اختصاصی کلاس سرور
 • در پرداخت سالانه راه اندازی رایگان
P1
 • 2 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • نامحدود ترافیک
 • SSD NVMe نوع حافظه
 • 2Core CPU
 • 4GB RAM
 • 25MB/s IO
 • 300 Entry Processes
 • Let's Encrypt گواهی SSL
 • رایگان DNS اختصاصی
 • آلمان، ایران موقعیت های فعال
 • وِیژه سطح پشتیبانی
 • دارد امکان افزایش منابع
 • اختصاصی مشترک نوع سرور
 • دارد راه اندازی رایگان