ایده آل برای وردپرس، ووکامرس ویژه سایت های پربازدید و سازمانی

DDR4 , NVME , Cpanel , LiteSpeed , CloudLinux , DDOS Protected , Enterprise Support

E20
 • 20 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • نامحدود ترافیک
 • SSD NVMe نوع حافظه
 • 2Core CPU
 • 4GB RAM
 • 25MB/s IO
 • 300 Entry Processes
 • Let's Encrypt گواهی SSL
 • رایگان DNS اختصاصی
 • 99.99% SLA
 • سازمانی / حساس سطح پشتیبانی
E25
 • 25 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • نامحدود ترافیک
 • SSD NVMe نوع حافظه
 • 2Core CPU
 • 4GB RAM
 • 25MB/s IO
 • 300 Entry Processes
 • Let's Encrypt گواهی SSL
 • رایگان DNS اختصاصی
 • 99.99% SLA
 • سازمانی / حساس سطح پشتیبانی
E30
 • 30 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • نامحدود ترافیک
 • SSD NVMe نوع حافظه
 • 2Core CPU
 • 4GB RAM
 • 25MB/s IO
 • 300 Entry Processes
 • Let's Encrypt گواهی SSL
 • رایگان DNS اختصاصی
 • 99.99% SLA
 • سازمانی / حساس سطح پشتیبانی
E60
 • 60 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • نامحدود ترافیک
 • SSD NVMe نوع حافظه
 • 2Core CPU
 • 4GB RAM
 • 25MB/s IO
 • 300 Entry Processes
 • Let's Encrypt گواهی SSL
 • رایگان DNS اختصاصی
 • 99.99% SLA
 • سازمانی / حساس سطح پشتیبانی