ایده آل برای وردپرس، ووکامرس و وب سایت های پربازدید

DDR4 , NVME , Cpanel , LiteSpeed , CloudLinux , DDOS Protected , Enterprise Support

R5
 • بدون محدودیت تعداد هاست زیرمجموعه
 • 5 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • نامحدود ترافیک
 • SSD NVMe نوع حافظه
 • 2Core CPU
 • 4GB RAM
 • 25MB/s IO
 • 300 Entry Processes
 • Let's Encrypt گواهی SSL
 • رایگان DNS اختصاصی
 • 99% SLA
 • تجاری / پایه سطح پشتیبانی
R15
 • بدون محدودیت تعداد هاست زیرمجموعه
 • 15 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • نامحدود ترافیک
 • SSD NVMe نوع حافظه
 • 2Core CPU
 • 4GB RAM
 • 25MB/s IO
 • 300 Entry Processes
 • Let's Encrypt گواهی SSL
 • رایگان DNS اختصاصی
 • 99% SLA
 • تجاری / پایه سطح پشتیبانی
R25
 • بدون محدودیت تعداد هاست زیرمجموعه
 • 25 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • نامحدود ترافیک
 • SSD NVMe نوع حافظه
 • 2Core CPU
 • 4GB RAM
 • 25MB/s IO
 • 300 Entry Processes
 • Let's Encrypt گواهی SSL
 • رایگان DNS اختصاصی
 • 99% SLA
 • تجاری / پایه سطح پشتیبانی
R50
 • بدون محدودیت تعداد هاست زیرمجموعه
 • 50 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • نامحدود ترافیک
 • SSD NVMe نوع حافظه
 • 2Core CPU
 • 4GB RAM
 • 25MB/s IO
 • 300 Entry Processes
 • Let's Encrypt گواهی SSL
 • رایگان DNS اختصاصی
 • 99% SLA
 • تجاری / پایه سطح پشتیبانی